Willem Bosman - Nauwkeurige beschryving van de Guinese goud-tant en slavekust - 1709

Doe een bod

Samenvatting
"Nauwkeurige beschryving van de Guinese goud-tant en slavekust,
Nevens desselfs. Landen, Koninkryken, en Gemenebesten: Van de Zeeden der Inwoonders, hun Godsdienst, Regeering, Regtspleeging, Oorlogen, Trouwen< Begraven, enz.
Mitsgaders De gesteldheid des lands, Veld- en Boomgewassen, alderhande Dieren, zo wilde als tamme, viervoetige en kruipende, als ook ’t Pluim-gedierte, Vissen en andere zeldzaamheden meer, tot nog toe de Europeërs onbekend:
Door Willem Bosman,
Onlangs Raad en Opperkoopman op het Kasteel St. George d’Elmina, mitsgaders tweede Perzoon van de Kuzt.
In deze tweede Druk van veel fauten gesuyverd en vermeerdert, en met veel nieuwe fyne kopere Plaaten vermeerd en verçierd. t’Amsterdam, By Isaak Stokmans, Boekverkooper op ’t Rokin, in Calvinus, 1709"

Het boek is in Amsterdam in 1709 uitgegeven bij Isaak Stokmans. De band van het boek is van perkament, verbleekt en beschadigd . De eerste druk van dit boek is in 1704 uitgegeven. Met 27 gravures.

In 1703 verscheen van Bosman een "Nauwkeurige beschryving van de Guinese Goud- Tand- en Slavekust" die in de loop der jaren meerdere malen herdrukt werd en bovendien vertaald in het Duits, Frans, Engels en Italiaans. Hij beschrijft hierin naar eigen zeggen alle landen en koninkrijken aldaar, benevens de gewoontes, godsdienst, bestuur, rechtspraak, oorlogen, trouwen en begraven. Verder ook de bodemgesteldheid, planten, dieren en andere zeldzaamheden die in Europa onbekend zijn. Het boek was in de twintigste eeuw een belangrijke bron voor Ghanese historici en werd nog in 1967 in het Engels opnieuw uitgegeven.Dit unieke product wordt aangeboden op het online platform Catawiki. Bekijk de website en doe een bod

http://www.catawiki.nl/
Klacht indienen
Foto's
Kenmerken
Adverteerder
  • Catawiki

Actief sinds 11 maanden

Bekijk alle advertenties

Contact opnemen