P. Hazart en D. Cabeljau - Aen-merckingen van den eerw. P.Cornelius Hazart [...] op een seker schrift... - 1662/1664

Doe een bod

Aen-merckingen van den Eerw. P Cornelius Hazart (1617-1690) Priester der Societeyt Jesv of een sekerschrift Raeckende verscheyde oude Ketterijen, en Superstitien, zeer onlanghs tegen hem uyt-ghegheven door D. Petrum Cabeljau (1610-1688) Predikant, ende Regent van het Collegie der Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vriesland, tot Leyden.
Titel pagina en voorrede 6 blazijden, 1e deel 210, 2e deel 79, 3e deel 113, 4e deel 53, Aaanwijzer 16, voorrede van ds. Cabeljau + aanhangsel 76,1e deel antwoord109, 2e deel 189, 3e deel 106, lijst der leugens 6. Totaal 963 bladzijden,

Dit unieke product wordt aangeboden op het online platform Catawiki. Bekijk de website en doe een bod

http://www.catawiki.nl/
Klacht indienen
Foto's
Kenmerken
Adverteerder
  • Catawiki

Actief sinds 1 jaar

Bekijk alle advertenties

Contact opnemen