Jacobus Willemsen - Hertsterkte in Jehova, of aanmoedigende opwekking tot eene gezette oefeninge der godzaligheid... - 1775

Doe een bod

Hertsterkte in Jehova, of aanmoedigende opwekking tot eene gezette oefeninge der godzaligheid, uit het geloove, door de liefde werkende, in de mogendheden des Heeren, als de Heerlykheid van zyns volks sterkte: in eene blyde geloofshope op de belofte van het tegenwoordige en toekeomende leven; ten loon, uit genade, aan de oefeninge der godzaligheid vastgemaakt. Ter nutte stichting in rym gesteld door Jacobus Willemsen…
Te Middelburg by Hendrik Sas en Jan Dane, 1775
Collatie: [4], (50), 202, (2), [2] pagina's.

Bevat een zeer verfijnde gravure gemaakt door Reinier Vinkeles (1774). De pagina's zijn opvallend wit gezien de ouderdom van dit zeldzame werk en het boekblok is ongesneden in een contemporaine halflederen, lichtbeschadigde band met titelschildje op de rug.

WILLEMSEN , JACOBUS , geb. Middelburg
22 juli 1698, overl. Middelburg 31 maart 1780

Zijn tijdens zijn leven zeer geprezen (meest gelegenheidsgedichten zijn breedsprakige berijmde stichtelijke vertogen. Naast preken van zijn eigen hand bezorgde hij voor
de druk heruitgaven van enkele stichtelijke werken van zijn grootvader Jacob Willemsen, voorts van Joannes de Swaef, Petrus Immens en Johan Wilhelm Paris.

Met Smijtegelt behoort 'Vader Willemsen' tot de meest geliefde predikanten die in Middelburg hun standplaats hadden. Nagtglas verklaart zijn ongemene populariteit uit het feit dat
'deze vrome en zachtaardige kerkleeraar volkomen paste in de lijst van zijnen in vele opzichten zoetsappigen en weeken tijd'.
Voor armen en hulpbehoevenden was hij een weldoener.

Weinig voorkomend werk van de populaire Middelburgse predikant.

Dit unieke product wordt aangeboden op het online platform Catawiki. Bekijk de website en doe een bod

http://www.catawiki.nl/
Klacht indienen
Foto's
Kenmerken
Adverteerder
  • Catawiki

Actief sinds 1 jaar

Bekijk alle advertenties

Contact opnemen