Flavius Josephus / Jacob Basnage -Vervolg op Flavius Josephus of algemene historie der Joodsche Naatsie (...) - 1726/1727

Doe een bod

Jacob Basnage - Vervolg op Flavius Josephus of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen, de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt: Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert.
- Amsterdam, Gerard onder de Linden / Delft, Reinier Boitet, 1726/1727 - 2 delen in 2 banden - eerste druk - (54) + 1-658 / (6) + 669-1940 pp. - rood marokijnleren ruggen en hoeken (zgn. burgemeestersbanden) - 43 x 27 cm (GROOT-FOLIO)

Conditie: zeer goed - nette banden met solide knepen; stevige blokken; nette en schone pagina's (wat pag. gebruikelijke lichte bruining, een enkel plekje). Compleet.
NB: foto's donker door schemering.

Inclusief titelgravure, portret van Basnage en portret van Van der Bempden. Voorzien van prenten in de tekst en tabellen. Alle kopergravures zijn scherp en donker afgedrukt, van hoge kwaliteit!

Bevat zeer interessante informatie over de 'Joden in Hollant', inclusief een gravure van de joods-portugese synagoge van Amsterdam!

Zeer grote boeken met extra ruime marge.

Must-have voor historici!


Flavius Josephus (37-±100) was een Romeins-Joodse geschiedschrijver en hagiograaf van priesterlijke en koninklijke afkomst. In zijn twee belangrijkste werken Oude geschiedenis van de Joden (ca. 94 n.Chr.) en De Joodse oorlog (ca. 75 n.Chr.) ligt het accent op de eerste eeuw n. Chr., vooral op de Joodse opstand tegen de Romeinse bezetting in de periode 66 - 70 n.Chr. (de Eerste Joodse Oorlog) die resulteerde in de vernietiging van Jeruzalem in 70.

Josephus schreef zijn werken in het Koinè-Grieks om voor een Romeins publiek de geschiedenis van de wereld vanuit Joods perspectief uit te leggen. Deze werken geven waardevol inzicht in het jodendom in de eerste eeuw en de achtergrond van het vroege christendom. Zelf hield Josephus zich aan de wet van Mozes en geloofde in de mogelijkheid het jodendom en het Grieks-Romeinse denken te verenigen in wat wel hellenistisch jodendom wordt genoemd. Hoewel hierover controverse is onder historici, lijkt Josephus als één van de eersten buiten de evangelieschrijvers Jezus en zijn titel "Christus" te hebben vermeld.

Aanvankelijk deed Josephus Flavius als legerleider mee in de Joodse Opstand (66-70), waarbij Jeruzalem en de Joodse Tempel verwoest werden door de Romeinen. Hij werd in een vroeg stadium van deze opstand gevangengenomen en dankt hieraan waarschijnlijk zijn overleven. In krijgsgevangenschap voorspelde hij de Romeinse bevelhebber Vespasianus naar aanleiding van een droom dat deze keizer zou worden. Toen dat inderdaad gebeurde, verleende Vespasianus hem gratie.

Josephus ging na de val van Jeruzalem met Titus mee naar Rome. Daar kreeg hij een woning en een inkomen. Als vrijgelatene van de Flavische keizers mocht hij de naam Flavius aannemen. In Rome schreef Josephus De Joodse oorlog (De Bello Judaico), een werk met als boodschap dat de ondergang van Jeruzalem en het Joodse volk de wil van God waren (de Romeinen waren Gods instrument) en dat men het verzet tegen de Romeinen maar beter kon stoppen. Hij bleef in Rome en een kleine 20 jaar later verscheen zijn Geschiedenis van de Joden (Antiquitates Judaicae), waarin hij de geschiedenis van zijn volk beschrijft vanaf de schepping tot aan zijn eigen tijd, voor Griekse en Romeinse lezers. Verder schreef hij nog een autobiografie (Vita) en een polemisch werk, Tegen Apion (Contra Apionem), waarin hij zekere aantijgingen tegen het joodse volk weersprak en een uiteenzetting deed van de joodse wet.

Aangezien Josephus schrijft over de periode waarbinnen de gebeurtenissen van het Nieuwe Testament vallen, is het werk van Josephus van groot belang voor de studie van het vroege Christendom. Door het werk van Josephus is het mogelijk het Nieuwe Testament in de context te plaatsen van de geschiedenis en de gebruiken van de Joden in die periode.

In het werk van Josephus komen twee passages voor over Jezus van Nazareth. De eerste passage staat bekend als het Testimonium Flavianum (Antiquitates Judaicae, XVIII.63-64). De tweede passage (ibid. XX, 200) bericht over de terdoodbrenging van Jakobus (de leider van de joods-christelijke gemeente in Jeruzalem) aangeduid als 'de broer van Jezu

http://www.catawiki.nl/
Klacht indienen
Foto's
Kenmerken
Adverteerder
  • Catawiki

Actief sinds 11 maanden

Bekijk alle advertenties

Contact opnemen