Flavius Josephus - Alle de werken van Flavius Josephus - 1704

Doe een bod

Flavius Josephus - Alle de werken van Flavius Josephus : behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, 't verhaal van zyn eygen leeven, de histori van de oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, zyne twee boeken tegen Apion, en zyne beschryving van den marteldood der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den Keyzer Kaligula, alles uyt de oversetting van den heer d'Andilly in't nederduytsch overgebragt door W. Se´wel. (2 delen)

[EN]

Egesippus van de Joodsche oorlogen, en de verdelging Jerusalems

- Amsterdam, Pieter Mortier, 1704 - 3 delen in 1 band - (36) + 782 + (30) / 113 + (11) pp - linnen band - 39 x 26 x 7 cm (GROOT FOLIO).

Conditie: fraai / uitstekend! - nette linnen band; zeer net, compact en stevig blok (als nieuw); extreem fris, schoon en wit papier! (als nieuw!). Compleet.
NB: foto's wat donker door schemering, papier is in werkelijkheid zeer wit en fris.

Een compleet en zeer fraai exemplaar vande lezenswaardige klassieker 'Flavius Josephus' in GROOT FOLIO.

Voorzien van bijna 200 (!) schitterende kopergravures in tekst, alle dubbelpagina (uitvouwbare) prenten en alle (zeer) grote uitvouwbare kaarten!

Extreem donkere en scherpe prentafdrukken: als nieuw, alsof het gisteren gedrukt is!
Bizar zelfs, zo zwart. En met de originele marges. Wat een juweeltjes.
Zeer gedetailleerde kopergravures, ware meesterwerken van Jan en Caspar Luyken, de topgraveerders van de 18e eeuw. Met de originele marges.
Bekijkt u alle foto's en overtuig uzelf!

Deze editie is vanuit het Frans vertaald door Sewel die gebaseerd is op de Griekse vertaling door Havercamp.

Een waardevol en kostbaar boek en must-have voor serieuze onderzoekers van de tijd van het Oude en Nieuwe Testament.

De ooggetuigenverslagen en onderzoeksinspanningen van Flavius Josephus betreffen de belangrijkste buiten-bijbelse bron voor deze periode.


Titus Flavius Josephus (37-±100) was een Romeins-Joodse geschiedschrijver en hagiograaf van priesterlijke en koninklijke afkomst. In zijn twee belangrijkste werken Oude geschiedenis van de Joden (ca. 94 n.Chr.) en De Joodse oorlog (ca. 75 n.Chr.) ligt het accent op de eerste eeuw n. Chr., vooral op de Joodse opstand tegen de Romeinse bezetting in de periode 66 - 70 n.Chr. (de Eerste Joodse Oorlog) die resulteerde in de vernietiging van Jeruzalem in 70.

Josephus schreef zijn werken in het Koinè-Grieks om voor een Romeins publiek de geschiedenis van de wereld vanuit Joods perspectief uit te leggen. Deze werken geven waardevol inzicht in het jodendom in de eerste eeuw en de achtergrond van het vroege christendom. Zelf hield Josephus zich aan de wet van Mozes en geloofde in de mogelijkheid het jodendom en het Grieks-Romeinse denken te verenigen in wat wel hellenistisch jodendom wordt genoemd. Hoewel hierover controverse is onder historici, lijkt Josephus als één van de eersten buiten de evangelieschrijvers Jezus en zijn titel "Christus" te hebben vermeld.

Aanvankelijk deed Josephus Flavius als legerleider mee in de Joodse Opstand (66-70), waarbij Jeruzalem en de Joodse Tempel verwoest werden door de Romeinen. Hij werd in een vroeg stadium van deze opstand gevangengenomen en dankt hieraan waarschijnlijk zijn overleven. In krijgsgevangenschap voorspelde hij de Romeinse bevelhebber Vespasianus naar aanleiding van een droom dat deze keizer zou worden. Toen dat inderdaad gebeurde, verleende Vespasianus hem gratie.

Josephus ging na de val van Jeruzalem met Titus mee naar Rome. Daar kreeg hij een woning en een inkomen. Als vrijgelatene van de Flavische keizers mocht hij de naam Flavius aannemen. In Rome schreef Josephus De Joodse oorlog (De Bello Judaico), een werk met als boodschap dat de ondergang van Jeruzalem en het Joodse volk de wil van God waren (de Romeinen waren Gods instrument) en dat men het verzet tegen de Romeinen maar beter kon stoppen. Hij bleef in Rome en een kleine 20 jaar later verscheen zijn Geschiedenis van de Joden (Antiquitates Judaicae), waarin hij de geschiedenis van zijn volk beschrijft vanaf de schepping tot aan zijn eigen tijd, voor Griekse en Romeinse lezers. Verder schreef hij nog een autobiografie (Vita) en een polemisch werk, Tegen Apion (Contra Apionem), waarin hij zekere aantijgingen tegen het joodse volk weersprak en een uiteenzetting deed van de joodse wet.

Aangezien Josephus schrijft over de periode waarbinnen de gebeurtenissen van het Nieuwe Testament vallen, is het werk van Josephus van groot belang voor de studie van het vroege Christendom. Door het werk van Josephus is het mogelijk het Nieuwe Testament in de context te plaatsen van de geschiedenis en de gebruiken van de Joden in die periode.

In het werk van Josephus komen twee passages voor over Jezus van Nazareth. De eerste passage staat bekend als het Testimonium Flavianum (Antiquitates Judaicae, XVIII.63-64). De tweede passage (ibid. XX, 200) bericht o

http://www.catawiki.nl/
Klacht indienen
Foto's
Kenmerken
Adverteerder
  • Catawiki

Actief sinds 11 maanden

Bekijk alle advertenties

Contact opnemen