Biblia Sacra Dat is De geheele Heylige Schifture. Bedeylt ín 't Out en Nieu Testament - 1646/1657

Doe een bod

Biblia Sacra. Dat is De geheele Heylige Schifture. Bedeylt ín 't Out en Nieu Testament. Oversien en verbetert na de lesten Roomschen text. Verciert met veele schoone ?gueren . - Eerst 't Antwerpen by lan van Moerentorf, en nu Herdruckt by Pieter laoobsz Paets, 1657

Tweede deel met eigen titelpagina: Het Nieuwe Testament Ons Salichmaeckers Iesv Christí. Mitsgaders d’Epistelen, Wt het Oude Testamentf, soo die door 't jaer in den dienst der H. Kercke ghelesen worden. Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen Tekst / door den Eerw. H. Henrucus van den Leemputte, Licentiaat in de H. Godtheyt. Verciert mei veel schoone Figueren, gesneden door Christoffel van Síchem, voor-P.I.P.- Eerst t’Antwerpen, by Cornelis Verschuren, Ende nu herdruckt / By Pieter Iacobsz. Paets. 1646.

2° (33,6 X 25,7 cm). 2 delen in 1 volume. Pp (8), 1270; 468, (6). Blindgestempeld kalfsleer, rug met 6 ribben. Voorplat met blindgestempelde kaders en centrale bloemmotieven. Twee koperen klampen en koperen hoekbeslagen. Oude Testament met gegraveerde titelplaat. Nieuwe Testament met gegraveerd titelvignet. Doorheen de tekst een onnoemelijk aantal gravures. Naast een ontelbaar aantal 4-regelige initialen ook zeer vele 12-regelige gedecoreerde initialen en vele gegraveerde decoratieve elementen (w.o. head-pieces en culs-de lampe).
Tekst gedrukt in 2 kolommen binnen kader, met de houtsneden. Tekst in Gothische letter, de hoofdstuk-opgaven en de rand-notities in Romeins type. Cf: Le Long 631, 649; Poortman 1, 134.

Dit unieke product wordt aangeboden op het online platform Catawiki. Bekijk de website en doe een bod

http://www.catawiki.nl/
Klacht indienen
Foto's
Kenmerken
Adverteerder
  • Catawiki

Actief sinds 11 maanden

Bekijk alle advertenties

Contact opnemen