Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken (...) - 1671

Doe een bod

Complete titel:
Biblia dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Oude en Nieuwen Testaments Door Last van de Ed. Hoogh Mog. Heer Staten General vande Vereenigde Nederl. en volgens 't Besluyt van de Sinod Nationael gehouden tot Dordrecht inde Iaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke Tale in onse Neder-landtsche Tale getrouwlijck over geset. Door gemene ordre der Kercke Verbete.

Beschrijving:
130x125x75mm. 16°. Gegraveerde titelpagina met stadszicht op Gorinchem vanuit het Zuiden en het wapen van de Staten Generaal met de spreuk "eendracht maeckt macht".

Bevat het Oude Testament in de Statenvertaling (in tegenstelling tot de tekst op de titelpagina bevat de bijbel enkel het O.T). Met akte van autorisatie door het stadsbestuur van Gorinchem, ondertekend door secretaris Johannes Boxel.

De eerste Statenvertaling uitgegeven in Gorinchem, door Helmich van Cappel (1640-1677), verscheen in 1662, gevolgd door diverse drukken in verschillende formaten. Gorinchem stond hierdoor ook wel bekend als "Bijbelstad". Deze Statenbijbel uit 1671 in 16° werd gedrukt door Helmich en zijn zoon Johannes.

Band met contemporain leer met 5 ribben. Goud op snede en geciseleerd boekblok. Rijk versierd met goudopdruk op de rug en de platten in een motief van bloemen en ranken.

Conditie:
Compleet. Boekblok en boekband zijn in goede staat. De zijkanten van de kneep zijn wat ingescheurd. Goede papierkwaliteit, met enkele kleine verkleuringen.

Summary:
Dutch Old Testament (Statenvertaling). Contemporary leather, decorated with gold with a design of flowers and vines, gilt-edged. In good condition, soms traces of wear and tear in the binding.

Dit unieke product wordt aangeboden op het online platform Catawiki. Bekijk de website en doe een bod

http://www.catawiki.nl/
Klacht indienen
Foto's
Kenmerken
Adverteerder
  • Catawiki

Actief sinds 1 jaar

Bekijk alle advertenties

Contact opnemen